Hva er egenandelen?

Egenandel på vår leasingforsikring

Egenandel på vår leasingforsikring er 5000 kr i tilfelle skade eller tyveri.

Dette er med vårt ordinære finansforetak Ikano Bank. I spesielle tilfeller bruker vi et annet finansforetak som Nordea Finance, der egenandelen kan avvike noe. 

I et garantitilfelle er reparasjon gratis og ingen egenandel tas ut.

Kontakt oss i chatten hvis du har spørsmål om dette.