Om du vill köpa loss din utrustning i förtid betalar du resterande hyresfakturor plus restvärdet (oftast är detta cirka en kvartalshyra, men kan vara högre på specifika kampanjer). Kontakta oss i chatten för att få en offert på detta. 

Om du godkänner offerten så mailar vi dig en faktura på beloppet. När denna är betald så avslutar vi avtalet och du själv eller ditt företag blir ägaren på utrustningen.

Hittade du svaret?