Om du har fått frågan att gå i borgen för din order har vårt finansbolag gjort bedömningen att företagets betalningsförmåga inte räcker till som säkerhet för krediten. Du kan även få frågan om ditt företag är nystartat och ännu inte har några siffror att redovisa. 

Den personen som går i borgen har till uppgift att försäkra finansbolaget att han eller hon kan betala lånet om låntagaren (företaget) inte klarar av utgifterna. Den som går i borgen behöver alltså ha en stark ekonomi och utan problem kunna betala omkostnaderna för krediten.

Då vi använder Bisnode och inte UC för upplysningar så påverkas inte ditt kreditbetyg av att vi gör en upplysning på dig personligen.

Vem kan gå i borgen?

Oftast är det du som sitter som VD eller Ledamot i företaget som behöver gå i borgen för krediten. Om företaget i sig tillhör en koncern kan även ett moder/dotterbolag gå i borgen. Om det inte finns någon lämplig borgensperson i företaget kan du kontakta oss i chatten för att se om en extern borgenär kan fungera. 

Hittade du svaret?