Om vi har bett dig skicka in resultat- & balansräkning har vårt finansbolag inte tillgång till ditt senaste bokslut, alternativt inte har tillräckligt med underlag för att bedöma krediten. Bifoga gärna det till oss via chatten för snabbast möjligast handläggning. 

Hittade du svaret?