Kreditbedömning

Krav för att beställa, kreditupplysning, personlig borgen

Mats Björnström avatar
12 artiklar i denna samling
Skrivet av Mats Björnström

Hur ser jag mitt kreditbetyg?

Kreditbedömning på eget företag
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kan ni se om mitt företag får beställa?

Checka krediten i förväg innan beställning
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Mitt företag är nystartat, kan jag beställa?

Kredit på nystartat företag
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är kraven för att bli kreditgodkänd?

Krav på kreditvärdigt företag och signatur från firmatecknare
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Kommer ni ta en upplysning på mig?

Kreditupplysning vid order samt omfrågekopia
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför har jag fått en omfrågekopia skickad till mig?

Jag har fått en kreditupplysning gjord på mig
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Påverkas mitt kreditbetyg privat av er upplysning?

Försämras kreditbetyget av ni gör en upplysning
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär personlig borgen? Vem kan borga?

Personlig borgen som säkerhet på avtalet
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför ber ni om Resultat & Balansrapport?

Vad är resultat & balansräkning och varför behövs det
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför blev krediten nekad?

Vad är orsaken till att min företag ej fick godkänd kredit
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Varför kan jag leasa en bil men inte en dator?

Varför nekad kredit trots att jag redan leasar en bil
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Jag är anställd med hög inkomst, varför blir krediten nekad?

Nekad kredit trots anställning med hög lön
Mats Björnström avatar
Skrivet av Mats Björnström
Uppdaterades för mer än en vecka sedan